— Sámen naar passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en jongeren!

Onderwijsadvies, voorlichting, training & ondersteuning voor leerkrachten, IB'ers, schoolondersteuners en SWV's binnen het PO en VO.

Samen naar passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en jongeren

Steeds meer scholen en onderwijsinstellingen zetten hoogbegaafdheid op de agenda en dat is maar goed ook! Onterecht gingen velen er vroeger van uit dat hoogbegaafde kinderen er wel zouden komen en weinig ondersteuning nodig hebben, maar helaas blijkt niets minder waar.


Door hun intense manier van zijn en hun andere manier van denken komen helaas veel hoogbegaafde kinderen in de problemen binnen het reguliere onderwijs. Een enorme bak aan potentie is dus helaas geen garantie voor succes. Onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de thuiszitters in Nederland hoogbegaafd is en uitgevallen zijn, omdat het onderwijs voor hen niet passend is en het anders zijn voor hen heeft geleid tot een emotionele en psychische problemen. Je zou denken dat iemand met een IQ boven de 130 makkelijk naar het VWO zou moeten kunnen. Toch krijgt ruim 60% van de hoogbegaafden geen VWO-advies bij het verlaten van het basisonderwijs. 20% van de hoogbegaafden krijgt zelfs een VMBO-advies. Van alle hoogbegaafde kinderen in het onderwijs hoort slechts 20% bij de beste 5% van de leerlingen. 80% van deze kinderen presteert dus onder.


Om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde kinderen beter tot hun recht komen, is het belangrijk dat hoogbegaafdheid beter wordt erkend en het aanbod en de omgeving van de school worden aangepast op basis van de behoefte van deze kinderen.


Wij helpen scholen hun kennis op het gebied van begaafdheid te vergroten, hun beleid vorm te geven en fungeren als sparringpartner voor leerkrachten, IB’ers en schoolbesturen.

Aanmelden gratis kennismakingsgesprek op jouw school

Aanbod onderwijs

Onderstaand lees je kort over het verschillende educatie- en ondersteuningsmogelijkheden. Klik op het item om meer te lezen, Indien u nog vragen heeft over de mogelijkheden of het aanbod kunt u via het contactformulier of telefoonnummer onderaan deze pagina contact opnemen.

Speciaal voor onderwijsprofessionals bied ik workshops aan om de kennis over hoogbegaafdheid te vergroten en praktische handvatten te krijgen om toe te passen in de praktijk. Er is keuze uit de volgende modules. Modules kunnen los worden afgenomen of samengevoegd worden tot een programma. Aangezien het vaak prettig is om workshops met 2 professionals te geven, werk ik voor deze workshops vaak samen met andere begaafdheidsspecialisten met ruime ervaring binnen het onderwijs en onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
 • Kennismaking met hoogbegaafdheid: wat zijn feiten en wat zijn vooroordelen, hoogbegaafdheid is meer dan IQ. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken?
 • Signalering van hoogbegaafdheid: feiten en  vooroordelen, de kenmerken van hoogbegaafdheid, verschillende typen hoogbegaafden, de waarde van een IQ-test, misdiagnoses en dubbel bijzonder.
 • Veel voorkomende uitdagingen rondom hoogbegaafdheid: onder- en overprikkeling, asynchroniteit, onderpresteren, ontwikkeling van executieve functies.
 • Hoe leren hoogbegaafde leerlingen: top-down onderwijs, compacten en verrijken, ontwikkeling van executieve functies, verschillende vormen van versnellen, samenwerken.
 • Mindset, faalangst en perfectionisme: ontwikkeling en werking van de hersenen, vaste en groeimindset, bruggen bouwen, de waarde van mindfulness.
Duur workshops 3,5 uur. uur workshop. Workshops worden gegeven door 2 ervaren begaafdheidsspecialisten. Kosten: € 600,- per workshop (exclusief BTW). Na de workshop ontvangen deelnemers een certificaat.
 • Workshop beleid
  – Visie en noodzaak
  – Doelgroep, werving en selectie
  – Rol van de leerkracht, leraarschap
  – Ouders en peers
  – Basis- en aanvullende ondersteuning
  – Vormen van differentiatie
  – Overgang reguliere klas

In een initiële workshop verkennen we welke mogelijkheden er zijn geeft inzicht in de mogelijkheden en ondersteunt bij de eerste aanzet tot het gezamenlijk vormgeven van het beleid rondom passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Na deze workshop ontvangt u een rapport waarin de uitkomst van deze workshop wordt weergegeven. Dit kunt u gebruiken om uw eigen beleid uit te werken en tot uitvoering te brengen. Het zelf uiteindelijk opstellen van dit beleid vergroot het draagvlak binnen de school en de slagingskans in de uitvoeringsfase. Uiteraard kunnen wij u ook gedurende deze fases begeleiden en fungeren als sparringspartner.

 

Het uurtarief voor deze workshop bedraagt € 110 per uur (excl. BTW). Uren-indicatie per workshop: 16 uur workshop, 8 uur voorbereiding, reistijd en -kosten afhankelijk van de locatie. Afhankelijk van de teamgrootte kunnen wij adviseren de workshop te laten geven door 2 begaafsheidsspecialisten. In dat geval krijgt u een korting op het uurtarief en betaalt u € 95 per uur (excl. BTW). Het uurtarief voor ondersteuning na de workshop bedraagt € 95 per uur (excl. BTW).

Loop je als leerkracht of schoolondersteuner tegen uitdagingen aan met betrekking tot het bieden van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en heb je een sparringpartner nodig om te komen tot (mogelijke) oplossingen? Wij kunnen samen een afspraak maken om de uitdagingen door te nemen. Ook observatie in de klas is mogelijk.

 

 • Het uurtarief voor intervisie, ondersteuning of observaties bedraagt € 85 (exclusief BTW). 
Trainingen voor max. 8 leerlingen (6 weken à 1,5 uur per training). Trainingen gekoppeld een specifieke methoden worden gegeven door gecertificeerde trainers. 1) Talenten en kwaliteiten ontdekken – Een boost voor je zelfvertrouwen Door talenten en kwaliteiten in kaart te brengen wordt het zelfvertrouwen vergroot. We maken gebruik van verschillende spellen, tools en methodieken, zoals: Ik kies mijn talent, Schatgravers, Kompasvinder en Schateiland Expeditie! 2) Ik leer leren training Tijdens deze training maken kinderen zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren. In de training komen alle aspecten van leren aan bod:
 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?
De training wordt gegeven door speciaal opgeleide licentietrainers en met werkvormen die het kind op verschillende manieren stimuleren. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren: dat is de uitdaging. Al tijdens het volgen van de training halen kinderen concrete, betere leerresultaten: ze halen hogere cijfers, krijgen grip op faalangst, kunnen zich beter concentreren, leren beter plannen en krijgen meer motivatie om te leren. → Inclusief ‘Ik leer leren-werkboek’ per leerling! 3) Gevoelsverkenner training De methodiek GevoelsVerkenner biedt tools die je bewuster en creatiever maken in het verkennen van je gevoelsleven. Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wat voel je? Vanuit welke invalshoek verbind jij je met dit gevoel? Hoe ga je ermee verder?’ Deze methodiek brengt verrassend snelle inzichten en schenkt nieuwe perspectieven. Met GevoelsVerkenner® word je je bewust van jouw gevoelens en de wijze waarop je daarmee omgaat zonder daar veel woorden bij te hoeven gebruiken. Voor de methodiek zijn 8 symbolische figuren ontwikkeld. De GevoelsVerkenner is de centrale figuur, hij is een neutrale observant in een landschap vol gevoelens. In dat landschap ontdekt hij 7 figuren (verkenners) die ieder op eigen wijze met hun gevoel omgaan. Deze verkenners zijn figuren waarin iedereen zich makkelijk kan herkennen, onafhankelijk van leeftijd. → Inclusief prachtig vormgegeven werkboek per leerling! 4) Ik ben mezelf-training Psycho-educatie; wat betekent het om hoogbegaafd te zijn? → Inclusief werkboek “Ik ben mezelf” per leerling Trainingen van 6 weken á 1,5 uur per training voor maximaal 8 kinderen of jongeren. Workshops gerelateerd aan specifieke methoden worden gegeven door gecertificeerde trainers. Alle workshops worden gegeven door specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. Kosten: € 850,- per trainingsprogramma (exclusief BTW). 
Leerlingenraad bestaande uit leerlingen met kenmerken van begaafdheid Met als doel om de leerlingen vanuit hun sterke autonomie mee te laten denken en beslissen over het HB-onderwijs en aanbod op school. In 3 bijeenkomsten à 60 min inventariseren wij de wensen van deze leerlingen. De bevindingen die voortkomen uit deze leerlingenraad worden indien gewenst in een rapportage met u gedeeld. Kosten exclusief rapportage € 250 (excl. BTW). Kosten inclusief rapportage € 425 (excl. BTW). Leeftijdsonafhankelijke, vrije peergroep voor leerlingen Veel leerlingen met kenmerken van begaafdheid voelen zich anders en eenzaam. Ze voelen zich buitenbeentjes en hebben weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten. Het contact met peers heeft veel invloed op de mate waarin een kind zich ontwikkelt. Binnen ECHA-studies is uitgewezen dat peergroups zonder structuur een zeer positief effect hadden op het welbevinden van juist die groep leerlingen die binnen de reguliere setting de aansluiting met anderen missen. Binnen deze peergroepen komen kinderen of jongeren met kenmerken van begaafdheid van alle leeftijden bij elkaar. De focus ligt hierbij op het delen van gevoelens (praten en luisteren), prikkelverwerking en ontspanning (er worden materialen aangeboden waarmee leerlingen kunnen werken met hun handen of interesses kunnen delen). Het hebben van deze peergroups onder schooltijd in een veilige, warme ruimte heeft een zeer positief effect. We adviseren dan ook hier een speciale ruimte voor in te richten met een huiselijke sfeer. Kosten voor 8 bijeenkomsten voor maximaal 10 leerlingen € 680 (excl. BTW). Materialen en huiselijk ingerichte ruimte dienen door school verzorgd te worden.

Onderwijs werkt het beste als er in de driehoek kind-ouder-onderwijs gewerkt wordt. Als er problemen zijn binnen de ontwikkeling van een kind (bijvoorbeeld emotionele problemen of leerproblemen) is dit ook vaak voor ouders een emotioneel zware en moeilijke situatie. Bovendien weten veel ouders ook niet precies wat ze moeten doen om ervoor te zorgen dat hun kind in zijn kracht blijft staan en de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. In sommige gevallen belemmert dit een goede samenwerking tussen de ouders en school, wat het welzijn van het kind of de jongere niet ten goede komt.

 

Om ouders te ondersteunen en de relatie tussen school en ouders te versterken bieden wij de volgende diensten aan:

 

 • Ouderavonden: speciaal voor ouders kunnen wij periodieke ouderavonden organiseren, waarin een presentatie of workshop met betrekking tot een thema dat gerelateerd is aan hoogbegaafdheid wordt gegeven. Er wordt afgesloten met een borrel, zodat ouders gezamenlijk én met de school na kunnen praten. In de praktijk blijkt dit een zeer effectieve manier om de kennis van ouders te vergroten en de relatie met de school te versterken!Uurtarief: € 85 (excl. BTW). Uren-indicatie: Ouderavond (2 uur), voorbereiding (2 uur), reistijd en -kosten afhankelijk van de locatie. Snacks en drinken voor de borrel dienen door school verzorgd te worden.
 • Peers4Parents: Peers4Parents biedt programma’s bestaande uit een aantal wekelijkse bijeenkomsten voor ouders van kinderen met kenmerken van begaafdheid. Deze groepen bieden een veilige ruimte om, op basis van relevante opvoedthema’s, ideeën en strategieën te delen en geven ondersteuning in een ontspannen sfeer, begeleid door twee Peers4Parents facilitators. Het vanuit school of het SWV aanbieden van deze programma’s versterkt het kennisniveau van de ouders, verbetert de relatie tussen ouders en school en vermindert de kans dat problemen gaan escaleren.Mogelijke thema’s van de bijeenkomsten: ‘Kenmerken van begaafde kinderen’, Communicatie: de sleutel tot relaties’, ‘Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren’, ‘Discipline en zelfmanagement’, ‘Intensiteit, perfectionisme en stress’, ‘Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie’, ‘Sociale contacten: Het belang van ‘peers’, ‘Andere kinderen in het gezin: enig kind en broers en zussen’, ‘De complexiteit van succesvol ouderschap’.

  Tarief per bijeenkomst van 1,5 uur met 2 facilitators € 250 (excl. BTW). Voor een optimaal resultaat adviseren wij het volledige programma van 8 bijeenkomsten aan te bieden. Wij hanteren een minimum van 6 bijeenkomsten om het programma tot zijn recht te kunnen laten komen. Je kunt er als school voor kiezen om een gedeelte door de ouders zelf te laten bepalen i.v.m. commitment.

 • Individuele ondersteuning voor ouders: wij begeleiden hen in praktische en emotionele zin en bouwen een brug tussen ouders en school om gezamenlijk tot een goede oplossing voor het kind / de jongere te komen.Uurtarief: € 85 (excl. BTW). Je kunt er als school voor kiezen om een gedeelte door de ouders zelf te laten bepalen i.v.m. commitment.