— Waar ervaringen en deskundigheid elkaar ontmoeten en versterken...

Mijn podcast: Een intense reis

Een intense reis - De Podcast

In deze podcastserie ga ik in gesprek met diverse (ervarings) deskundigen over onderwerpen gerelateerd aan het boek “Een intense reis”. In het boek en de podcast boek beschrijf ik waar wij als gezin tegenaan liepen op onze zoektocht naar passend onderwijs, zelfacceptatie, hulp en het herstel van een schooltrauma voor onze hoogbegaafde zoon. Door het delen van ons verhaal in combinatie met kennis en tips, probeer ik de reis (samen met mijn gasten) makkelijker te maken voor andere ouders van (hoog)begaafde kinderen.

Luister ook via de volgende kanalen:

Spotify
YouTube
Deezer
Apple Podcast
Google Podcast

Passend Onderwijs; in gesprek met Sonja Morbé

In gesprek met Specialist Hoogbegaafdheid Sonja Morbé over hoe invulling gegeven kan worden aan passend onderwijs voor begaafde leerlingen en wat hieronder valt.

Peers4Parents; in gesprek met Desirée Houkema

In gesprek met Desirée Houkema over Peers4Parents, de emotionele begeleiding van begaafde kinderen en het belang van het hebben van een eigen groepje peers voor jou als ouder.

Schooltrauma; in gesprek met Anton Horeweg

In deze podcast ben ik in gesprek met Anton Horeweg – leerkracht en auteur van het boek De traumasensitieve school – over schooltrauma en het belang van een traumasensitieve schoolomgeving.

Rechtvaardigheid en Asynchrone ontwikkeling; in gesprek met Matt Zakreski (Dr. Matt)

In gesprek met de Amerikaanse psycholoog, begaafdheidsexpert en internationale spreker Matt Zakreski (dr. Matt) over het sterke gevoel voor rechtvaardigheid dat hoogbegaafde kinderen ervaren, existentiële depressie en asynchrone ontwikkeling.

Intensiteit en de Theorie van Positieve Desintegratie; in gesprek met Lotte van Lith

In deze podcast ben ik gesprek met Lotte van Lith over intensiteit en de Theorie van Positieve Desintegratie en hoe deze waardevol kan zijn voor hoogbegaafde kinderen en volwassenen. 

Schooluitval onder begaafde leerlingen (thuiszitters); in gesprek met Albert Kaput

In deze podcast ben ik in gesprek met Albert Kaput over schooluitval bij begaafde leerlingen. De podcast is gebaseerd is op uitspraken van jongeren uit zijn praktijk.

Burn-out bij ouders van hoogbegaafde kinderen; in gesprek met Femke Hovinga

In deze tijd heeft iedereen wel eens van burn-out of trauma gehoord. Maar wist je al dat er ook zoiets bestaat als ‘parental burn-out’, ofwel een burn-out veroorzaakt door de zorgen die je ervaart als ouder? Onderzoek wijst uit dat het hebben van een hoogbegaafd kind zorgt voor meer angst en stress in de opvoeding. Tel daarbij op dat je als ‘ouder van’ zelf wellicht ook wel een historie – mogelijk zelfs met trauma – te verwerken hebt, en het kan maar zo dat je wat minder in je vel komt te zitten.

Door de ogen van een hoogbegaafd kind; in gesprek met Melvin Koopmans

De hoogbegaafde Melvin is nu 24 jaar, maar zijn verhaal lijkt in veel opzichten op dat van mijn zoon. Ook voor hem voelde school als een toxische omgeving. Hij heeft de basisschool doorlopen, maar dit voelde als een intens en moeilijk proces, waarbij zijn moeder de lichtjes in zijn ogen steeds meer zag doven. Uiteindelijk liep Melvin vast op het VWO en is hij teruggevallen naar de HAVO, waar hij zijn diploma kon halen zonder iets te doen. Hierna kwam hij op het HBO. Ook hier leerde hij minder dan hij had gehoopt, waardoor hij uiteindelijk anderhalf jaar thuis heeft gezeten. Melvin geeft ons een waardevolle inzage in deze intense reis, door de ogen van het kind zélf! Bovendien biedt zijn verhaal hoop voor kinderen, jongeren en ouders. Melvin heeft namelijk helemaal zijn plekje gevonden! Hij werkt nu als lead developer, heeft de regie genomen over zijn eigen leerprocessen en het licht in zijn ogen brand weer volop!

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong; in gesprek met Lilian van der Poel

In deze podcast ben ik in gesprek met Lilian van der Poel. In ons gesprek praten wij over het belang van het herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong, hoe je dit kunt herkennen en hoe je hiermee om kunt gaan.

Hoogbegaafde beelddenkers; in gesprek met Suzanne Buis

Deze podcast gaat over een mooi, maar zeker in ons schoolsysteem ook soms lastig iets, namelijk beelddenken. In de podcast praten we o.a. over wat beelddenken is, hoe je jezelf (of een kind) als beelddenker het beste in je kracht kunt zetten en of het nu inderdaad vaker voorkomt bij hoogbegaafde kinderen.

Politiek en passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen; in gesprek met Tweede Kamerlid Rudmer Heerema

In deze podcast ga ik met Tweede Kamerlid Rudmer Heerema in gesprek over wat wij als ouders van hoogbegaafde kinderen nu realistisch kunnen of mogen verwachten vanuit Den Haag, hoe we passend onderwijs het beste vorm kunnen geven, wat hier nu precies onder valt en wat er nu al mogelijk is of wellicht mogelijk gemaakt zou kunnen worden.

Hoogbegaafdheid, trauma en spiritualiteit; in gesprek met Inge Vandecaetsbeek

In deze podcast ben ik in gesprek met Inge Vandecaetsbeek. In deze podcast hebben wij een mooie gesprek over hoe spiritualiteit aanwezig kan zijn in hoogbegaafden als overexcitability en wat de invloed is van je hoogbegaafde ‘zijn’ op de manier waarop je trauma ervaart en welke rol energie hierin speelt.

Hoogbegaafde leerlingen met een migratieachtergrond; in gesprek met Leonieke Boogaard

Leerlingen met een migratieachtergrond krijgen regelmatig een te laag schooladvies. Hoewel dat vaak met de beste bedoelingen gebeurt – leerkrachten zijn vaak bang een leerling te overvragen vanwege de thuissituatie – geeft dat de kinderen juist vaak het gevoel dat ze niet worden gezien. Veel volwassenen voelen nog steeds die pijn, ook als ze inmiddels via een omweg toch een hoge opleiding hebben afgerond en succesvol zijn in hun werk. Het gevoel van niet op waarde geschat te zijn zit heel diep.

De rol van onderprikkeling; in gesprek Angelique van der Mast

Over overprikkeling is gelukkig al heel veel bekend, maar over onderprikkeling hoor je veel minder. Vaak wordt de aanname gedaan dat de oorzaak van ‘storend gedrag’ ligt bij overprikkeling. Dat er ook sprake kan zijn van onderprikkeling en dat de gevolgen hiervan groot zijn, is minder bekend.

Hoe ga je om met angsten en vragen van je hoogbegaafde kind in oorlogstijd? In gesprek met Femke Hovinga

Het nieuws rondom de oorlog in de Oekraïne doet veel met onze hoogbegaafde kinderen. Het komt op een intense manier bij hen binnen, ze zitten vol vragen en voelen zich angstig. Als ouder is het soms lastig om te weten waar je goed aan doet. Moet ik het nu wel ter sprake brengen of juist niet? Wanneer moet ik me zorgen gaan maken over wat het met mijn kind doet? Kan ik mijn kind beter afschermen van het nieuws? In deze podcast praat ik met Femke Hovinga (Talentissimo) over hoe je om kunt gaan met angsten en vragen van je hoogbegaafde kind in oorlogstijd.

Fulltime HB-onderwijs; in gesprek met Manda Ophuis

Voor veel ouders is het echt een dilemma of zij hun kind wel of niet op het fulltime HB-onderwijs zullen inschrijven. Vaak is het niet naast de deur en het is moeilijk om in te schatten of HB-onderwijs een goede keuze zal zijn voor jouw hoogbegaafde kind. In dit gesprek praat ik met docente Manda Ophuis over de voordelen van hoogbegaafdenonderwijs, zodat je als ouder beter kunt inschatten of dit bij je kind past. Voor veel leerkrachten is het bieden van passend onderwijs niet makkelijk. Vaak zijn leerkrachten enorm gedreven om het te laten slagen, maar het ontbreekt hen aan tijd, kennis, kunde of de juiste middelen. Manda vertelt in deze podcast hoe zij – samen met haar collega – te werk is gegaan om fulltime onderwijs voor hoogbegaafden op te zetten in in Groningen.

Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen met positive discipline; in gesprek met Rieke Huijgen en Valerie Ritchie

Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen is een prachtige, maar soms ook best pittige ervaring. Als we kijken naar een aantal kenmerken van hoogbegaafde kinderen, dan zien we zaken terugkomen als hypergevoeligheid, een hoge behoefte aan controle en autonomie, perfectionisme, kritische ingesteldheid en rechtvaardigheidsgevoel. Stuk-voor-stuk in mijn ogen mooie eigenschappen, maar niet altijd even makkelijk om als ouders mee om te gaan. Zeker niet als je deze kenmerken niet vanuit jezelf herkent. Positive discipline is een manier van opvoeden die vaak goed aansluit op de behoeften van hoogbegaafde kinderen, waardoor ze meer in hun kracht gezet worden en een machtsstrijd wordt voorkomen. We vertellen hoe je positive discipline thuis kan inzetten én in de klas! Dus ook voor leerkrachten is deze podcast enorm interessant!

Brooke deelt haar verhaal, zodat de reis voor andere hoogbegaafde drop-outs makkelijker wordt; in gesprek met Brooke Engelen

Mijn gast van vandaag is Brooke . Brooke is hoogbegaafd en had op de basisschool altijd het gevoel dat ze er niet bij hoorde. Op de middelbare school haakte zij helemaal af binnen het schoolsysteem. Ze probeerde haar tijd te vullen door vooral dingen voor zichzelf te doen waar ze wel energie uit haalde. Hierop werd ze meerdere keren geschorst en na 3 keer van school verwijderd. Hierna heeft ze een moeilijke, intense reis doorgemaakt waarin zij thuis zat en op het speciaal onderwijs terecht kwam voordat zij een plek gevonden had waar ze weer opbloeit. Brooke wil nu haar verhaal delen, zodat de reis voor andere hoogbegaafde drop-outs makkelijker wordt. We hebben dezelfde missie, dus ik laat Brooke graag haar verhaal vertellen.

Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen. Hoe dan?! - In gesprek met Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Weterings

Leerkracht word je omdat je verschil wilt maken voor alle kinderen en jongeren. De intentie om ook op een pakkende manier invulling te geven aan passend onderwijs voor begaafde leerlingen is bijna altijd aanwezig en tóch blijkt het in de praktijk niet altijd even makkelijk. In deze podcast ga ik in gesprek met de auteurs van het boek ‘Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen’ om o.a. te verkennen hoe je deze kinderen kunt herkennen, welke visies op begaafdheid er zijn en hoe belangrijk het is om sámen met leerkrachten, ouders, hulpverlening én het kind zelf, te bepalen wat er nodig is om een kind in zijn kracht te laten staan.