In contact met het universum

Als hoogbegaafd of hoogsensitief persoon ben je vaak uitzonderlijk gevoelig. Je zenuwstelsel reageert gevoeliger en je zintuigen staan op scherp. Je bent gevoeliger voor aanrakingen, geuren, geluiden, fel licht… én… je hebt wellicht ook wat ze in de volksmond ‘het zesde zintuig’ noemen. Gecombineerd met je grote waarnemingsvermogen kan dit een enorme gave zijn, maar wel spannend om te ontdekken!

 

 

Spirituele intelligentie bestaat

Binnen de westerse psychologie maken we standaard gebruik 2 neurale processen om iemands intelligentie te meten: EQ en IQ1. Het primaire proces kun je emotionele intelligentie (EQ) noemen. Dit proces is gebaseerd op associatieve neurale bedrading in de hersenen. De secundaire intelligentie (IQ) is gebaseerd op seriële neurale bedrading in de hersenen (Freud, 1923). Hiermee is echter – zeker voor hypergevoelige hoogbegaafden met een groot inlevingsvermogen – nog niet je hele ‘zijn’ beschreven. Velen hebben het gevoel dat er een deel van henzelf is dat niet met deze 2 vormen van intelligentie verklaard kan worden.
Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor een 3e neuraal proces, namelijk SQ2. Spirituele intelligentie is een hogere dimensie van intelligentie, die de kwaliteiten en de vaardigheden van de authentieke zelf (of ziel) activeren. Dit gebeurt in de vorm van wijsheid, campassie, integriteit, geluk, liefde, creativiteit en een gevoel van rust en vrede. Spirituele intelligentie resulteert in een dieper gevoel van de zin en betekenis van het leven en jouw plek hierin. Je ervaart tot in je kern wat jouw waarden zijn en hoe je jouw kwaliteiten in kunt zetten om je leven op een waardevolle manier te leven.

Dabrowski

Veel mensen hebben waarschijnlijk gehoord van de 5 overexcitabilities van Dabrowski: zintuiglijk, emotioneel, intellectueel, creatief/verbeeldend en psychomotorisch. Het is minder bekend, dat hier Dabrowski en Piechowski ook onderzoek hebben gedaan naar spirituele intelligentie en de rol van overexcitabilities hierin. Ze kwamen tot de conclusie dat mensen met een hypergevoeligheid op dit vlak “een hogere capaciteit hebben voor diepe, rijke en intense multidimensionele ervaringen”3.
“Spiritually gifted people display the intensities and acute sensitivities associated with overexcitability, that is, a heightened capacity for depth, richness and intensity of multidimensional experiencing.” Piechowski, 1979; 1986)

Multi-dimensionele ervaringen

In zijn onderzoeken beschrijft Piechowski het fenomeen ‘multi-dimensionele ervaringen‘. Maar wat zijn dat nu?   Piechowski heeft hiervoor gekeken naar een onderzoek gedaan door William James, psychology professor verbonden aan Harvard University.  James heeft aan het begin van de 20e eeuw onderzoek gedaan naar spiritueel begaafde personen. Hij concludeerde dat deze mensen verbonden zijn met een spiritueel universum, waardoor zij beschikken over een hoger energieniveau en een hoger niveau van compassie. Het ‘geloof’ van mensen met deze vorm van begaafdheid omvat de volgende zaken:  
  1. De zichtbare wereld is onderdeel van een meer spiritueel universum, waar deze wereld zijn betekenis aan ontleent.
  2. De verbinding en het in harmonie zijn met dit hogere universum is ons hoogste doel.
  3. Het ons richten op of communiceren met deze krachtbron (je kunt dit ‘God’ noemen, maar je kunt het ook zien als een soort ‘wet’) is een proces waarin je echt dingen tot stand brengt en spirituele energie stroomt. Dit resulteert in effecten op psychologisch of materieel vlak binnen onze ‘zichtbare wereld’.
Edward Robinson (1977, 1983) en Edward Hoffman (Religious Experience Research unit, 1992) concludeerden in hun onderzoeken dat met name kinderen nog in contact stonden met deze energie en spirituele ervaringen hadden. 10% van de ervaringen doet zich voor voor het 5e levensjaar, 70% tussen het 5e en 15e levensjaar en 19% na het 15e levensjaar. Het rapport laat zien dat kinderen in staat zijn tot het hebben van spirituele ervaringen, totaal verbonden kunnen zijn en een gevoel van één zijn met het universum kunnen ervaren, energie kunnen zien in levende en niet-levende objecten, zichzelf niet puur als een stoffelijk wezen zien, zich bewust zijn van een continuïteit tussen leven en dood. Maar hoe komen die multi-dimensionele ervaringen dan tot uiting? Er worden diverse voorbeelden gegeven. Zo worden er lichten en kleuren gezien die voor anderen niet zichtbaar is, ervaren mensen een connectie met het universum en een gevoel van één zijn, hebben zij zo’n sterke intuïtie dat het eigenlijk meer ‘helder weten‘ is,  zien ze energie en weten dit bewust in te zetten om zichzelf op te laden of te helen, herinneren zich vorige levens en nog veel meer. Ook zijn er veel kinderen die al van jongs af aan aangeven dat zij hier op aarde een bepaalde taak te vervullen hebben.

Taboe en eenzaamheid

Op hoogbegaafdheid an sich rust al een flink taboe. Het feit dat je als hoogbegaafde de wereld op een andere manier beleeft en je je (zelfs al weet je nog niet wat je IQ is) anders voelt, maakt voor veel hoogbegaafden dat ze zich eenzaam voelen. In Amerika wordt hier zelfs de term ‘gifted trauma’ voor gebruikt4. Maar stel nou dat jij als kind ervaringen hebt die nog verder van de “normaal” af lijken te staan. Ervaringen waar bijna niemand over praat en die vaak worden afgedaan als fantasie of sprookjes? Hoe eenzaam voel je je dan? De eenzaamheid voor veel spiritueel begaafde mensen is groot. Hun ervaringen worden vaak niet serieus genomen en vaak gaan ze nog meer dan andere begaafde mensen aan zichzelf twijfelen. ‘Wat is er mis met mij?’ is een veelgehoorde vraag. En dit staat nog los van het feit dat het ook soms best angstaanjagend kan zijn om spirituele ervaringen alleen te beleven. Mocht je kind dus dergelijke spirituele ervaringen delen, neem dit dan serieus. Probeer het niet af te schrijven als fantasie en wil het niet direct cognitief willen verklaren. Sta ervoor open dat er een mogelijkheid is dat je kind dit écht ervaart en kan intunen op een energie die jij misschien (nog) niet voelt.
“We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.”  Pierre Teilhard de Chardin
Als iemand een paar honderd jaar geleden mee zou kunnen kijken met wat wij weten en schrijven over natuurkunde, kwantumfysica en het ontstaan van ons universum, dan zou deze persoon dit waarschijnlijk ook opzij schuiven en afdoen als fantasie en sprookjes. Misschien waren onze wetenschappers wel op de brandstapel geëindigd als zij kennis zouden verkondigen die wij nu als “bewezen” achten. Misschien is wat wij nu “spiritualiteit” of “spirituele intelligentie” noemen iets waarvan we over 100 jaar exact weten hoe het zit. Wellicht kan dan iedereen wel intunen op het universum en de energie en kennis ervaren die jouw kind nu al bezit.
“Science will, in all probability, be increasingly impregnated by mysticism.”  Pierre Teilhard de Chardin  (1924)

Individuele spiritualiteit

Ikzelf heb het geluk gehad geboren te zijn in een familie waarin spiritualiteit er mocht zijn. Het werd gezien als een normaal onderdeel van het leven. De studies die gedaan zijn over dit onderwerp richten zich vooral op kinderen. Logisch als je ziet dat de meeste spirituele ervaringen opgedaan worden in de kindertijd. Door het taboe dat er op dit onderwerp rust en de cognitieve manier waarop velen van ons in de maatschappij staan, verliezen veel volwassenen de connectie met hun spiritualiteit. Omdat het voor mij mijn hele leven lang ‘normaal‘ voelde, heb ik gelukkig nooit afscheid hoeven nemen. Al mijn hele leven sta ik in contact met mijn spiritualiteit:
Ik stond dus altijd in contact met mijn spirituele kant en door de ervaringen die ik had met het zien van zaken en energie die anderen niet zagen, wíst ik dat er meer moest zijn. Ik kon uren nadenken over de vraag of er ‘levens na de dood‘ waren, we ‘doorgingen naar een andere dimensie‘ of we ‘puur bestonden uit energie die niet doodgaat, maar enkel verandert‘. Maar mijn vragen kwamen nog voort uit een individuele beleving van spiritualiteit.

Eén met alles - ervaring met hypnose

In januari 2021 werd er bij mij borstkanker geconstateerd. Het proces rondom mijn ziekte werd een proces van ‘desintegratie‘ van Dabrowskiaanse proporties met als hoogtepunt een decembermaand waarin ik het gevoel had mezelf helemaal kwijt te zijn. Zoals bij iedere traumatische ervaring die ik in mijn leven heb meegemaakt, leken mijn spirituele gaven op dat moment juist op hun hoogtepunt te zijn. Alsof mijn spirituele gidsen op zo’n moment extra in connectie staan met mij. Doordat ik mij de afgelopen jaren enorm had verdiept in hoogbegaafdheid en Dabrowski’s Theorie van Positieve Desintegratie en de daar onderdeel van zijnde overexcitabilities, begon ik mij af te vragen of er een verband was tussen deze zaken. Vanuit mijn ontdekkingsdrang sprak ik hierover met veel hoogbegaafde mensen en velen deelden (in ieder geval vanuit hun jeugd) de ervaringen die ik ook heb. Velen waren nu ook op het punt dat ze in hun volwassen leven weer op zoek gingen naar de spiritualiteit die ze tijdens het opgroeien verloren leken te zijn….
In mijn tocht op zoek naar antwoorden kwam ik via mijn ‘hoogbegaafde netwerk‘ in contact met een dame die werkt met ‘regressie hypnose‘. Ik wist niet wat ik mij erbij voor moest stellen, maar ik voelde dat ik hier iets mee moest doen. Aan het begin van de hypnose werd ons gevraagd of er een vraag was die we wilden stellen. Ik voelde dat ik nadat ik hersteld zou zijn van mijn ziek zijn, meer wilde doen voor hoogbegaafden die weer in contact wilden komen met deze kant van hun begaafdheid. Tegelijkertijd riep het ‘imposter monstertje‘ in mij ‘Wie ben jij om te denken dat je iets voor hoogbegaafde mensen kunt betekenen?‘ Ik stelde dus de vraag of ik voldoende kracht en kennis bezat om anderen hiermee te helpen. Hierna leek ik op een zielenreis te gaan. Die voelt heel persoonlijk, maar in het kader van ‘taboes doorbreken‘ heb ik besloten deze hier toch te delen.
In het eerste deel van mijn reis was ik een vrouw. De kleding die ik aanhad voelde middeleeuws aan. Ik had een soort hoed op, die leek op een bordeaux rode kap. Ik voelde dat ik gerespecteerd werd door sommigen en tegelijkertijd gevreesd en veracht door anderen. Ik stond zeer sterk in verbinding met mijn gaven en gebruikte deze openlijk om anderen te helpen. Plotseling werd er een mes in mijn borst gestoken. Alles werd zwart. Ik hoorde de stem van Esther-Marieke, die de hypnose deed, tot mij doordringen. We gingen verder op reis…
Het leek alsof ik door tijd en ruimte reisde en plots was ik in een oude Egyptische tempel. Ik was een man en een van de priesters van Anubis. De tempel was donker, er waren een soort fakkels aangestoken en in het midden stond een stenen kist. Buiten brachten mensen offers naar de tempel en ik voelde me een bedrieger. Ik kon leven dankzij de offers die mensen brachten, maar het lukte me niet om contact te maken met de goden. Het leek alsof de connecties was geblokkeerd en ik voelde me een fraudeur, een bedrieger en eigenlijk het leven niet waard. Ik hoorde weer de stem van Esther-Marieke. De reis ging door. Plotseling werd ik opgetild en ik steeg op. Steeds hoger en hoger….
Opeens was ik ergens, waarvan ik me niet bewust was waar ik was… Ik hoorde Esther-Marieke vragen of ik om me heen wilde kijken. Het was donker, maar ik leek op een soort grote metaalachtige steen te staan. Ik denk een soort meteoriet. Ze vroeg me naar mijn lichaam te kijken. Ik keek, maar het was er niet… Ik had geen lichaam. Ik was puur energie. Plotseling werd ik me bewust hoe klein ik was. Het universum leek steeds verder uit te dijen… het voelde alsof golven energie steeds verder van me af rolden in het oneindige. Alsof ik een minuscule stip was in een ruimte zonder grenzen… Ik voelde me nietig, klein en vol respect voor deze grootsheid. Ineens leek het proces zich om te keren. Alle energie die tot dat moment van me af was gerold, leek door me heen te stromen. Ik voelde een gevoel van verbinding dat ik nog nooit eerder had ervaren. We zijn heel klein en nietig en tegelijkertijd alles. Omdat alle energie met elkaar verbonden is. We zijn één…  Ik voelde me opgeladen, veilig en vredig. Als uit het niets leek er een soort douche te verschijnen… Vanuit de douche kwam een gouden vloeistof. Alsof er energie als honing over mij heen stroomde…
Esther-Marieke’s stem klonk weer. Ze zei dat het bijna tijd was om afscheid te nemen van de gidsen die mij op mijn reis hadden begeleid. Tot dat moment had ik niet eens echt het gevoel gehad dat er iemand bij mij was geweest. Toen echter het afscheid naderde leek ik op een (een beter woord kan ik niet verzinnen, maar het ging verder dan dit woord) telepathische manier in verbinding te staan met mijn gids. Het idee dat ik afscheid moest nemen vervulde me met een intens verdriet. Esther-Marieke zei dat we niet moesten vergeten te vragen of onze gids nog een boodschap voor ons had. We waren hier tenslotte gekomen met een vraag. Ik stelde hem… ‘Bezit ik voldoende kracht en kennis bezat om anderen te helpen weer in contact te komen met hun spiritualiteit?’ De hypnose liep nu bijna ten einde en het moment van afscheid was heel dichtbij. ‘Vertrouw op jezelf‘ kreeg ik te horen. ‘Je bent een kanaal‘. Na deze mooie boodschap maakte Esther-Marieke mij weer wakker uit de hypnose. Overweldigd door dit gevoel liep ik naar beneden om mijn man te vertellen over mijn ervaringen. 
Na dat moment beleef ik mijn spiritualiteit op een nog diepere manier. Ik voel me verbonden met alles: met het universum, de aarde, de natuur, de mensen… We staat allemaal met elkaar in verbinding. Ik ervaar een prachtig gevoel van rust. Doordat we één zijn, is ieder geval van strijd uit mijn zijn verdwenen. Ik voel een gevoel van liefde en verbinding. En alle angst om ooit te sterven is verdwenen. We zijn verbonden via één groot energetisch netwerk. Een netwerk waar wij een onderdeel van zijn. Als energie kunnen we veranderen van vorm, maar we gaan niet dood…
“Energy cannot be created or destroyed. It can only be changed from one form to another.”  Albert Einstein

Hoe kom je weer in contact met je spirituele gaven?

Zoals gezegd zijn veel volwassenen helaas het contact met hun spirituele gaven verloren. Dit wil gelukkig niet zeggen dat je dit niet kunt herstellen. Zorg ervoor dat je jezelf bewust openstelt voor deze ervaringen. Je kunt deze processen zelf in gang zetten door te mediteren. Wil je het nog verder versnellen, dan kun je kijken of iemand die zelf al door deze processen is gegaan je kan coachen. Ik zeg bewust coachen, want hoewel iemand je kan helpen om te ontdekken hoe je deze transformatieve processen in gang kunt zetten en je qua energie kan ondersteunen, je zult het toch zelf moeten doen. Het is jouw proces… Jouw reis…
Vanaf dit najaar zal ik invulling gaan geven aan mijn droom om op holistische wijze begaafde en intense, hoogsensitieve mensen te gaan begeleiden bij hun transformatieprocessen. Nu zal ik nog een operatie moeten ondergaan waarmee ik mijn ziekte af kan sluiten. Daarna kan ik mensen de aandacht geven die ze verdienen. Wil je voor deze tijd al je verhaal kwijt? Je kunt altijd contact met mij opnemen via het contactformulier op deze site.